Prihlásenie do systému

Novoprijatí študenti (prváci) majú vytvorené používateľské konto v AISe podľa prístupu do el. návratky.Koncom septembra sa zmení prihlasovacie meno na číslo študentskej karty. Prihlasovacie meno bude číslo študentskej karty (nové karty majú 17-miestne číslo, staršie karty majú 10 miestne číslo) a heslo sa nemení. V prípade novovytvoreného použ. prístupu prihlasovacie meno bude číslo študentskej karty a heslo - rodné číslo bez lomky.

Pre učiteľov je prihlasovacie meno meno.priezvisko a heslo je rodné číslo bez lomky.

Prvý import čísiel kariet prvákov do AISu a zmena prihlasovacieho mena z IDO( doteraz platného) na číslo karty prebehol dňa 24.09.2018.Zmena prihlasovacieho mena nastala aj u všetkých študentov I. a II. stupňa, ktorý si prevzali novú kartu do 4.10.2018.

Pre študentov je prihlasovacie meno číslo študentskej karty a heslo je rodné číslo bez lomky.

Postupy pre študentov a zamestnancov pre prácu s AISom budete vidieť v tejto záložke po prihlásení sa do systému.


AiS2 verzia 2.5.309.44
dizajn © šomšák, 2009 - 2015