Ekonomická univerzita v Bratislave
Prihlásenie

Fakultní správcovia AIS2:

Fakulta hospodárskej informatiky
FHI doc. Ing. Marian Reiff, PhD. D8.23 + 421 2 6729 5823
FHI Anna Strešňáková, RNDr., PhD. D8.36 + 421 2 6729 5836

Fakulta aplikovaných jazykov
FAJ PaedDr. Eva Stradiotová, PhD. D2.26 + 421 2 6729 5226
FAJ Bc. Renáta Mencerová D2.40 + 421 2 6729 5240

Fakulta medzinárodných vzťahov
FMV Ing. Tatiana Frankovičová E4.29 + 421 2 6729 5479

Fakulta podnikového manažmentu
FPM doc. Ing. Vladimír Bolek, PhD. D6.20 + 421 2 6729 5620
FPM doc. Ing. Katarína Remeňová, PhD., MBA D6.43 + 421 2 6729 5643

Národohospodárska fakulta
NHF Ing. Jana Kušnírová, PhD. 2B.38 + 421 2 6729 1288
NHF Ing. Monika Paráková 2B.17 + 421 2 6729 1255

Obchodná fakulta
OF Ing. Zora Szakalová 1B12 + 421 2 6729 1104
OF Renáta Malinová 1B22 + 421 2 6729 1113

Podnikovohospodárska fakulta Košice

CTVŠ
CTVŠ PaedDr. Mária Kalečíková D4.17 + 421 2 5417
CTVŠ Lenka Vojtášová D4.34 + 421 2 5434

ERAZMUS
OZV Mgr. Laura Danielová (ERAZMUS) + 421 2 6729 5680

Správca AIS2 EUBA. Len závažné problémy s funkčnosťou AIS2 (nie organizačné problémy, ani dátumové akcie - tie riešte s fakultným správcom) :

CIT
CIT Ing. Vladimír Peťura D9.10 + 421 2 6729 5110
CIT Ing. Jiřina Čarnecká D9.33 + 421 2 6729 5133

Do e-mailu treba napísať Meno, Priezvisko, fakultu, št. program, ročník, číslo študentskej karty, skratku predmetu, podrobný popis problému, prípadne aj print obrazovky s chybou.

Moodle Euba kontakt:

Na administrátora portálu Moodle Euba nájdete kontakt na: http://moodle.euba.sk


AiS2 verzia 2024.04.1.81
dizajn © šomšák, 2009 - 2015