Používateľský prístup pre prvákov do AIS2

Novoprijatým študentom sa koncom septembra mení použ. prístup do AISu login - z IDOsoby na číslo študentskej karty. Prihlasovacie meno bude číslo študentskej karty (nové karty majú 17-miestne číslo, staršie karty majú 10 miestne číslo). Heslo sa nemení.

Dôležité ! Dňa 24.09.2018. prebehla zmena prihlasovacieho mena z IDO(doteraz platného) na číslo študentskej karty.

El. prihláška

Údaje pre zaplatenie poplatku za el. prihlášku si nájdite na stránke www.euba.sk/uchadzaci-o-studium

Uchádzači na štúdium, ktorí majú platné štúdium na EU v BA, si môzu podať el. prihlášku na štúdium priamo v AIS2 - https://ais2.euba.sk v subsystéme prijímacie konanie.

Predpis na platbu bude v AiS2, ale platba v AiS2 nebude, nakoľko sa v účtovnom systéme spracúva hromadne.

Postupy pre prijatých uchádzačov k el. návratke na stránke https://ais2.euba.sk

  • Návod pre uchádzačov pre vyplnenie návratky - pdf
  • Manuál k elektronickej návratke - pdf


AiS2 verzia 2.5.309.44
dizajn © šomšák, 2009 - 2015