Používateľský prístup pre prvákov do AIS2

Novoprijatým študentom sa 25. septembra zmenil použ. prístup do AISu "login" - z IDOsoby na číslo študentskej karty. Prihlasovacie meno bude číslo študentskej karty ( 17-miestne číslo, vpravo dole na preukaze študenta). Heslo sa nemení.


AiS2 verzia 2.5.504.72
dizajn © šomšák, 2009 - 2015