Používateľský prístup pre prvákov do AIS2

Novoprijatým študentom sa koncom septembra mení použ. prístup do AISu login - z IDOsoby na číslo študentskej karty. Prihlasovacie meno bude číslo študentskej karty (nové karty majú 17-miestne číslo, staršie karty majú 10 miestne číslo). Heslo sa nemení.


AiS2 verzia 2.5.405.56
dizajn © šomšák, 2009 - 2015