Používateľský prístup pre prvákov do AIS2

Novoprijatým študentom sa nemení použ. prístup do AISu "login" . Prihlasovacie meno zostáva ako bolo uvedené v zaslaných pokynoch IDOsoby .


AiS2 verzia 2.5.603.83
dizajn © šomšák, 2009 - 2015