Ekonomická univerzita v Bratislave
Prihlásenie

Návod pre uchádzačov k el. prihláške je na stránke https://e-prihlaska.euba.sk

  • Návod pre vyplnenie el. prihlášky pre I. a II. stupeň - pdf

Uchádzači na štúdium, ktorí majú platné štúdium na EU v BA, si môzu podať el. prihlášku na štúdium priamo v AIS2 - https://ais2.euba.sk v subsystéme prijímacie konanie.

Údaje pre zaplatenie poplatku za el. prihlášku si nájdite na stránke https://euba.sk/uchadzac

Postupy pre uchádzačov k el. návratke sú na stránke https://ais2.euba.sk

Prístup na stránku https://ais2.euba.sk pre vyplnenie el. návratky je totožný aj pre prihlásenie do systému AiS2 a bol Vám zaslaný poštou, príp. oznámený na študijnom oddelení.
El. návratku je nutné potvrdiť, inak nedostanete študentskú kartu!

Ak ste už študovali v minulosti na EU v BA a mali prístup na stránku ais2.euba.sk - zostali Vám tieto prihl. údaje nezmenené a príkaz na úhradu sa Vám negeneruje (ak mate zaevidované PIK číslo v systéme), zostáva pôvodna študentská karta.
Zahraniční uchádzači bez rodného čísla v AISe majú heslo vytvorené z dátumu narodenia v tvare RRMMDDxxxx

  • Návod pre uchádzačov pre vyplnenie návratky - pdf
  • Manuál k elektronickej návratke - pdf

AiS2 verzia 2024.06.1.101
dizajn © šomšák, 2009 - 2015